Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler nelerdir?

Öğrenme psikolojisi altında öğrenmeyi etkileyen faktörler üçe ayrılmaktadır. Bunlar;

 

1.) Öğrenen ile İlgili
a)Türe Özgü Hazır Bulunuşluk

b) Genel Uyarılmışlık Hali

c) Transfer

d) Olgunlaşma

e) Dikkat

  • İstemli Dikkat: Odaklanma yüksektir.
  • İstemsiz Dikkat : İstenmeden algılanmasıdır.
  • Bölünmüş Dikkat :Dikkatin bölünerek devam etmesidir.
f) Fizyolojik Durum
g) Yaş Zeka Kaygı

2.) Öğrenme Yöntemi

a) Aralıklı – Toplu Öğrenme

b) Parçalara Bölerek – Bütün Halinde Öğrenme

c) Geri Bildirim

3.) Öğrenme Malzemesi

a) Telaffuz Edilebilirlik

b) Algısal Ayırt Edilebilirlik

c) Anlamsal Çağrışım

d) Kavramsal Grup

Yorumlar