Kategori: Tarih

Osmanlı dönemi paraları hakkında bilgi

Osmanlı döneminin kuruluşundan itibaren bir çok para basılmıştır. Bunlar cinsine göre şöyle sıralanabilir. İlk Osmanlı parası olan bakır para Osman ...

Çimpe kalesi hakkında bilgi

Çimpe Kalesi 14. yüz yılda Osmanlı Padişahı Orhan Gazi tarafından fethedilen 1352 yılında fethedilen bu kale Gelibolu yarım adasında bulunmaktadır. ...