Kategori: Eğitim Bilimleri

Horn Etkisi nedir?

Hale Etkisi bildiğiniz üzere bir kişinin bir özelliğinden etkilenerek ki bu özelliklik genelde fiziksel özellik olmak üzere fazlaca olumlu veya olumsu ...

Piaget geçişlilik kavramı nedir?

Arasında ilişkili durumlar hakkında akıl yürütme işlemidir. Mesela üç durum var diyelim. Örneğin çocuk işlem öncesi dönemde olsun. A > B o ...

Yatay dekalaj ve düşey dekalaj nedir?

Dekalaj, her çocuğun bilişsel gelişimindeki farklılıklar anlamına gelmektedir. Örneğin, Piaget (1953) yatay dekalaj (horizontal decalage) kavramını ço ...

Klasik koşullanma nedir? Pavlov

Klasik koşullanma Pavlov tarafından ortaya atılmış davranışçı öğrenme kuramıdır. Temelde nötr uyarıcının koşulsuz bir uyarıcı ile ilişki kurarak koşul ...