Kategori: Bilim

DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı PDF

Her Psikiyatri, PDR, Psikoloji öğrencisi ve meslektaşının elinde bulunması gereken önemli bir kitaptır. Kitap psikiyatrik tanı kriterlerini içermek ...

Otonom sinir sistemi nedir?

Otonom sinir sistemi iç organlarımızdaki bazı düz kasları ve salgı bezlerini kontrol etmekle görevlidir. Otonom sinir sistemini bilinçli bir şekilde k ...

Sineklerin Tanrısı Filmi İnceleme

Filmi sosyal psikoloji açısından yorumlamadan önce “Sosyal nedir?”, “Psikoloji nedir?”, ”Sosyal psikoloji nedir?” sorularını yanıtlayarak başlamak ist ...

Çocuk İhmal ve İstismar Türleri

2.Çocuk İhmal ve İstismar Türleri   Dünya Sağlık Örgütü çocuğa karşı kötü muameleyi 4 gruba ayırmıştır (WHO, 2006): Fiziksel İstismar ...

Travma nedir? Psikolojik travmalar insanları nasıl etkiler?

İçindekiler Travma Nedir?. 2 Travma Sonrası Görülen Tepkiler 2 Duygusal tepkiler 2 Düşünsel tepkiler 2 Fiziksel tepkiler 2 Dav ...

Sanat psikoterapisi nedir? ne değildir?

SANAT PSİKOTERAPİSİ SANAT PSİKOTERAPİSİ GELİŞİMİ • Sanat psikoterapisi 20. yüzyılın ortalarından itibaren ABD ve Avrupa'da hızla yayılmıştır. 1940'd ...

Nomofobi nedir? | telefon bağımlılığı

Nomofobi Nedir? Terim ingilizce 'no mobile phobia' kelimelerinin kısaltmasıdır. Öyle ki nomofobi; cep telefonundan uzak kalma, bağlantıyı koparma, ...

Psikolojide kompleks nedir?

Kompleks, kelime olarak "karmaşık" anlamına gelmektedir. Psikolojide bilinçsiz olarak kişinin ruhsal yaşantısını etkileyen düşünce karışıklıklarına ko ...

DSM-4-TR İle DSM-5 Arasındaki Önemli Farklılıklar

Psikiyatrik bozukluklar için iki sınıflandırma sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan biri Uluslararası Sağlık Örgütü’nün (World Health Org ...

Evlilikte cinsel sorunlar

Cinsellik; cinsel anlamda doyumu, iki kişinin uyum halinde beraber oluşudur. Cinsellik haz almakla alakalıdır fakat haz alınan her hareket cinsellikle ...