Diğer Eğitim

Toplumsal Cinsiyet, Sağlık Reklam ve Üniversite Öğrencilerinin İncelenmesi

Toplumsal Cinsiyet, Sağlık Reklam ve Üniversite Öğrencilerinin İncelenmesi

Toplumsal cinsiyet terimi kadınlık ve erkeğin halk tarafından kurulan sınırlar olduğunu belirtir.(Özaydınlık,K. 2014).

Toplumsal cinsiyet sadece kadın incelemesini değil farklı cinslere yönelimi olan tüm bireyleri kapsamaktadır. Toplumsal cinsiyet tüm bireylerin eşit haklara ve standartlara sahip olması gerekirken halkın çizdiği sınırlar buna engel olmaktadır.(Özaydınlık,K. 2014).

Toplumsal cinsiyetin temelleri insanların yerleşik hayata geçmesiyle başlar. Yerleşik hayata geçen toplum iş bölümüne gitmiştir. Kadına atfedilen iş bölümünde evde kalıp çocuklara evin temizliğini, evin yemeklerini, evin ütüsünü yapmak ve bu davranışların sergilenmesi istenmiştir. Toplum bilincinde oluşan bu bilinç devam ederek etkisini hala göstermektedir.(Günay, G. ve Bener, Ö.2011)

Bu toplumsal cinsiyetçiliğin oluşumu ataerkil bir toplum yapısının olmasından kaynaklanır. Ataerkillik iktidar sisteminin bütününün erkekte olduğunu söylemektedir ki zaten bu düşünce yapısına sahip olan toplum kendi kalıplarını oluşturmuş olur.(Yılmaz, Zeyneoğlu, Kocagöz, Kısa, Taşkın, Eroğlu, 2014).

Ataerkil toplum yapısında erkek güçlü, kadın güçsüz olarak kabul etmiş olacak ki cinsiyetlere farklı hükümlülükler yüklemiştir. Bundan dolayı kadın ikinci planda erkek ise ön planda gösterilmesi sağlanmıştır.(Yılmaz vd. 2014).

Toplumsal cinsiyette oluşturulan sınırlar farklı iş kollarında kendini göstermektedir. Bunlardan bazılarını reklam, eğitim, sağlık, olarak sıralayabiliriz.(Yılmaz, R.A. 2007). Örneğin reklamlarda kadının cinselliğinden yararlanılmaktadır. Bunu Türkiye içerisinde birçok reklam şirketi uygulamakta kadınlar ise kendini aşağılayıcı reklamlarda istenen davranışları sergilemektedir. Reklam, çekicilik, üretme ve bunu uygulama ve toplumun büyük kesimine hitap etmek temel amaç edinmiştir.

 

Toplumsal Cinsiyetin Türkiye’deki Durumu

Ülkemiz ataerkil bir toplum yapısına sahip olduğu için mevcut kanunlar yönergeler ve benzeri yapılar kadına verilen haklarda eksiklik mevcuttur. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için kanunlarda, yasalarda sürekli gelişmekte mevcut sorunlar ve oluşabilecek sorunlara karşı kanun ve yasalarda değişme ve uyarlamaya gidilmektedir. Toplumsal cinsiyet oluşumu kendini eğitim sektöründe  daha belirgin bir halde gözümüze çarpmaktadır. Küçük gelinler diye adlandırılan okuldan alınıp ekonomik durumu bahane edilerek kız çocukları okutulmamaktadır. Hem devlet hem de birçok sendika birçok kampanya başlatarak kız öğrencilerin ailesini teşvik ederek kız çocuklarının okutulması sağlanmaya çalışılmıştır. 2000’li yıllardaki kız öğrenci sayısına baktığımızda günümüze oranla daha düştü. Buda bilinçli bir toplum yapısının oluşacağına kanıttır. Ülkemizde kadına şiddet gittikçe artmaktadır. Bu da ataerkil bir toplum yapısının oluşumundan kaynaklanmaktadır. (Özaydınlık, K. 20014).

Ülkemizde toplumsal cinsiyet kavramı iki birey için dile gelmekte bu iki birey diye bahsettiğimiz kadın ve erkektir. Farklı cinsiyet yönelimine karşı çıkmaktayız. Bu yönelime sahip olan bireyleri toplum dışlamaktadır.

Aşağıdaki tabloda ataerkil toplumun yapısı oluşumunu ve düşüncelerini incelemektedir.

 

“Toplumsal Yaşam” ile
İlgili Önermeler
 
Ailenin ekonomik durumu
iyi değilse, sadece erkek
çocuk okutulmalıdır.
Erkek 11 – 5.7 153 – 90.1 8 – 4.2 192 – 100.0 0.001
Kız 2 – 0.8 245 – 98.4 2 – 0.8 249 – 100.0 0.001
Dul, boşanmış, eşi ölmüş
kadınların yalnız
yaşamaları doğru değildir.
Erkek 28 – 14.5 137 – 71.0 28 – 14.5 193 – 100.0 0.001
Kız 9 – 3.6 229 – 92.8 9  – 3.6 247 – 100.0 0.001
Kadınların akşamları tek
başına sokağa çıkması
doğru değildir.
Erkek 59 – 30.4 97 – 50.0 38 – 19.6 194 – 100.0 0.001
Kız 8 -3.3 221 – 90.9 14 – 5.8 243 – 100.0 0.001
Gebelikten korunmak
temel olarak kadının
sorumluluğunda olmalıdır
Erkek 10 – 5.2 177 – 91.2 7 – 3.6 194 – 100.0 0.001
Kız 2 – 0.8 243 – 98.8 3 – 1.2 248 – 100.0 0.001
Kadın hastalar erkek
doktora muayene
olmamalıdır.
Erkek 18 – 9.2 158 – 81.1 19 – 9.7 195 – 100.0 0.001
Kız 11 – 4.5 231 – 93.9 4 – 1.6 246 – 100.0 0.001

 

 

Bu Konuyu Neden Seçtim ?

 

Toplumsal cinsiyet diye bir kavramın oluşmamasını istemekteyim. Lakin mevcut durumlar gösteriyor ki bu yapı  var ve bu yapı hala sürmektedir. Bu konuyu seçmemdeki temel amaç oluşan toplumsal cinsiyetin artı ve eksi yönünü görmem ve bunda düşünce yapımın ona göre şekillenmesini istememdendir. Aldığım makalelerde toplumsal cinsiyetin farklı meslek gruplarında incelemektedir. Bu makaleler mevcut toplumun toplumsal cinsiyete bakışı Tv’de bunun uygulanışını eğitimdeki cinsiyet ayrımını incelemektedir. Bu konuyu seçerken toplumsal cinsiyetin var olduğunu kabul edip bu algının değişmesi için bir birey olarak mevcut şartlar dahilinde yapabileceklerimin farkında olmamı sağlayacaktı. Bu bakımdan bana öngörü sağlayacaktır. Toplumsal cinsiyetin farklı sektörlerde uygulanışını görmeme önayak olacaktır.

Makalelerim

 

  1. Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri

Bu makaleyi seçmemin temel amacı mevcut toplum içerisinde belli bir kesimin toplumsal cinsiyet hakkındaki görüşlerini ve buradan genelleme yaparak genel bir yargıya varmamı sağlayacaktı. Makalede bir anket formu doldurulması ve bu formun içeriği ise belli soru kalıplarına katılıp katılmadığına veya kararsız mı olduğu sorulmuştur. Ve buradan temel bir yargıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

  1. Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın ve Eğitim

Bu makaleyi seçmemin sebebi ise erkek ve kız çocuklarının eğitime devam edip etmediği hakkında bilgi edinmem içindir. Makalenin içeriği ise cinsiyete dayalı iş bölümü kadın ve erkekler farklılaşma ile birlikte aynı zamanda eşitsizlik olacağını dile getirmektedir. Makalede toplumsal cinsiyetin eğitimden çalışma hayatına ve daha birçok yönü etkilediğini söylemektedir.(Özaydınlık,K. 2014).

  1. Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet

Bu makalemde ise toplumsal cinsiyetin reklamlarda nasıl yansıtıldığını dile getirmekte ve kadınların reklamlarda belli davranışları sürekli farklı reklamlar olsa bile tekrarlanmasıdır.(Yılmaz,R.A. 2007).Bu makaleyi seçmemin temel amacı reklam sektörününde toplumsal cinsiyetin nasıl aksettirildiğini görmem.

  1. Sağlık Sektöründe Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi

Alanım gereği sağlıktaki toplumsal cinsiyet olgusunu öğrenmek için bu makaleyi şeçtim. Bu makale geçmişten günümüze sağlık alanında çalışan bireylerin cinsiyetine bakılarak incelenmiş. Günümüze kadar gelindiğinde değişimler görüldüğü saptanmıştır.(Özsoy, A.2005)

 

Kaynakça:

 

Yılmaz, R.A. (2007). REKLAMLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI: 1960-1990 YILLARI ARASI MİLLİYET GAZETESİ REKLAMLARINA YÖNELİK BİR     İÇERİK ANALİZİ, Selçuk İletişim Dergisi,4,144-155.

Cankaya Ö (1997). Dünden Bugüne Radyo Televizyon (Türkiye’de Radyo-TV’nin Gelişim       Süreci), Beta Yayınları, İstanbul.

Eziler Kıran A (2000). Reklamlar ve Kadın, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi            Derg, Yaz, 6.

Urhan, B. & Etiler, N. (2011). Sağlık Sektöründe Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet    Açısından Analizi, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2, 191-216.

Altuğ Özsoy, S Ve Başla İz, F (2005) “Toplumsal Yapıda Hemşirelerin Konumu, Toplum ve     Hekim, 20(4), 254-258.

Özaydınlık, K. (2014). TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELİNDE TÜRKİYE’DE KADIN VE            EĞİTİM, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi,33,93-112.

Vefikuluçay Yılmaz, D. & Zeyneloğlu, S. & Kocaöz, S.& Kısa, S.& Taşkın, L.& Eroğlu, K.       (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,1,776-792.

Yazar hakkında

M.Enes Yalçın

Selamlar ben Enes. Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet ve Eğitim Fakültesi çift anadal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencisiyim. Eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Acil iletişim için instagram adresim,
instagram: @enes_yalcn

Bu konuya yorum yaz