Uncategorized

Sosyal hizmetin boyutları

Sosyal Hizmet Müdahalesi

Sosyal Hizmetin Boyutları

 1. İhtiyaçların Karşılayıcısı Olarak Sosyal Hizmet
 2. Gelişen Bir Meslek Olarak Sosyal Hizmet
 3. Bilgi Beceri Ve Değerlerin Yaratıcı Karışımı Olarak Sosyal Hizmet
 4. Problem Çözme Süreci Olarak Sosyal Hizmet
 5. İnsanlar Arası İlişkilere Müdahale Olarak Sosyal Hizmet

İhtiyaçların Karşılayıcısı Olarak Sosyal Hizmet

İhtiyaçlar 3 kategoride değerlendirilir.

 • Teorik İhtiyaçlar: Bazı durumlarda bazı sorunlara teorik anlamlar yükleriz. İnceleme yapmadan karara varılır. Ancak ihtiyaçları ortaya koyarken eleştirel bakmak gerekir. Örnek: Çocuğun yaramaz olmasını anne babanın boşanmış olmasına bağlamak gibi.
 • Hissedilen İhtiyaçlar: Kişilere ihtiyaçları sorulduğunda ihtiyaç ve istek karıştırılabilir. Sosyal hizmet uzmanının ihtiyaçları biliyor olması gerekir ki gerçek ihtiyaçlar ile hissedilenleri birbirinden ayırabilsin ve uygun müdahale yöntemi kullanabilsin.
 • Gerçek İhtiyaçlar:

 1. Fizyolojik İhtiyaçlar: Yemek, su, hava, bunlar en temel ihtiyaçlardır.
 2. Korunma İhtiyacı: Dışarıdan gelebilecek fiziksel darbelerden ve tehlikelerden korunma.
 3. Ait Olma İhtiyacı: Diğerleri ile yakın temasta olma, güven duyma.
 4. Kabul Edilme İhtiyacı: Statü sahibi olma, bir grubun üyesi olarak kabul edilme.
 5. Kendini Gerçekleştirme: Potansiyelinin farkında olma ve bunu kullanabilme.
 6. Bilişsel Anlayış İhtiyacı: Kendini kabul etme ve bunu dış dünyaya kabul ettirme.

*Bir insan kendini gerçekleştirmiş olabilir ama bir anda kendini aniden fizyolojik ihtiyaçlarda bulabilir.

 

İnsanların ihtiyaçlarını anlayabilmemiz için aşağıdaki üç konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir.

İlk olarak “İnsan Gelişimi”, İkincisi “İnsanların Farklılığı”, Üçüncüsü “Sistem Teorisi”.

İnsan Gelişimi: İnsanlar yaşamları boyunca fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal ve ruhsal olarak gelişirler.

 • İhtiyaçlarla gelişim arasında sıkı bir bağ vardır.
 • Erikson’un “İnsanın 8 Çağı” adlı çalışmasında her yaş arasında karşılanması gereken ihtiyaçların ve başarılması gereken görevlerin olduğu, önceki dönemde yerine getirilmeyen görevin sonraki dönemleri etkileyeceği üzerinde durur.

Örneğin: -> Ergenin kim olduğunu öğrenmesi, -> Cinselliği Öğrenmesi, -> Genç yetişkinlerin aile kurma ihtiyacı…

İnsanların Farklılığı: İhtiyaçların karşılanmasında kültürel faktörleri fiziksel engeller, sosyoekonomik faktörler ve cinsiyet tutumları büyük etkide bulunur.

 • Bireyin farklılıklarına 3 faktör etki etmektedir.
 1. Genetik Faktör: Akli ve genetik gelişim potansiyeli, stresle baş edebilme yeteneği.
 2. Kültürel Faktör: Yaşamla ilgili hedefler, davranış kalıpları, olaylara bakış açısı.
 3. Sosyal Faktör: Sosyal kurumsal yapı, sosyalizasyon ve sosyal kontrol gibi unsurlar. Sosyal hizmet uzmanlarının hem bireyin farklılıklarını bilmesi, hem de çevrenin bireyin gelişimi ve işlevselliği üzerindeki rollerini, ona olan yaklaşımlarını gözlemleyerek ihtiyaçları belirlemesi gerekir. İhtiyacı karşılamak için o kişinin farklılıklarını bilmeliyiz.

Sistem Teorisi: Bir bütünün parçaları arasında karşılıklı ilişkileri anlamaya yarayacak bir düşünce yoludur. Bireyle sosyal ve fiziksel çevrenin karmaşık düzeni bütüncül bir yaklaşımla ele alınır.

Sitem: Belirli bir görevleri yerine getirme kapasitesi ve aralarında karşılıklı bağlantıları olan elemanlar bütünüdür. Sistem sürekli değişen ve kendini yenileyen bir bütün olup belirli bir amaca doğru ilerler.

Açık Sistem: Çevresinden girdi alır, çevreye çıktı verir. Çevresi ile karşılıklı iletişim sistemin istikrarı için oldukça önemlidir.

*Sistem teorisini yapısal, gelişimsel, fonksiyonel açılardan ele alabiliriz.

Yapısal Boyut

 • Her sistemin alt sistemi vardır. Sistemler iç içedir.
 • Müdahale odağının belirlenmesi için alt sistemlere bakılır.
 • Her sistemin sınırları vardır ancak geçirgenlik her yerde aynı değildir.

Fonksiyonel Boyut

 • Önemli olan sistem içindeki parçaların, elemanların dengeli çalışması hedeflenir.
 • Sistem çeşitli parçalardan meydana gelen ve bu parçaların dengede kalması için sürekli çalışan bir bütündür.
 • Dengeyi sağlama sürecinde fonksiyonalite ortaya çıkar. ( Yani sistemi ayakta kalma çabası).

Gelişimsel Boyut

 • İnsanların ya da sistemlerin hangi gelişim aşamalarında olduğunu bilmek gerekir. Sistemlerin gelişimsel ihtiyaçlarını bilirsek bu ihtiyaçların karşılanmaması sonucu doğabilecek sorunları tölere edebilir ve çözebiliriz.

*Not: Sosyal işlevsellik bireyin yaşadığı toplumun ve ait olduğu grupların üyesi olmasından kaynaklanan çeşitli rollerin yerine getirilmesi için gerekli olan işlevleri işaret eder.

Yazar hakkında

M.Enes Yalçın

Selamlar ben Enes. Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet ve Eğitim Fakültesi çift anadal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencisiyim. Eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Acil iletişim için instagram adresim,
instagram: @enes_yalcn

Bu konuya yorum yaz